2022-06-09 12:39:50

Natječaj za radno mjesto
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
40328 Donja Dubrava, Krbulja 21
KLASA:112-02/22-01/1
URBROJ:2109-119-22-01-1
Donja Dubrava, 9. lipnja 2022. godine

PREDMET: Objava natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i školske ustanove

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 10. i  13. Pravilnika o radu Osnovne škole Donja Dubrava  i članka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Donja Dubrava  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica  Osnovne škole Donja Dubrava objavljuje:
 

    NATJEČAJ
    za zasnivanje radnog odnosa
  1. SPREMAČ/SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Mjesto rada: Matična škola Donja Dubrava.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Donja Dubrava te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Cijeli natječaj pročitajte ovdje.


Osnovna škola Donja Dubrava