preskoči na sadržaj

Osnovna škola Donja Dubrava

Novosti

Školski projekt Deca, moja deca - u spomen na Tetu Lizu

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 23. 11. 2020. 14:41

Školski projekt Deca, moja deca provodi se već treću godinu u spomen na Elizabetu Toplek – Tetu Lizu. Zbog trenutne epidemiološke situacije, ove godine nažalost nismo bili u mogućnosti organizirati susret malih pjevača međimurske popevke dobravske Tete Lize na kojem bi se imali priliku predstaviti najmlađi čuvari bogate glazbene baštine našeg kraja. Tjedan od 16. do 20. studenoga bio je posvećen Teti Lizi – učenici su na satovima razrednika imali prilike naučiti nešto o djelu i životu Tete Lize, na satovima glazbene kulture upoznavali su bogato glazbeno nasljeđe koje nam je Teta Liza ostavila, a na satovima likovne kulture izrađivali su lutke od plastelina i portrete u raznim tehnikama.
Ove smo školske godine raspisali likovno-literarni natječaj i uputili ga svim osnovnim školama s područja Međimurske županije. Uz izložbu u holu škole, izrađena je i virtualna izložba svih pristiglih, a i nagrađenih, likovnih i literarnih radova koju možete pogledati na linku Deca, moja deca – virtualna izložba.  

[više]

Vukovar - jedan grad u mislima cijele Hrvatske

Autor: Renata Heric, Suzana Karloci Kvakan, 17. 11. 2020. 20:52

U utorak, 17. studenoga 2020. godine, obilježili smo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Odlukom Hrvatskog sabora od ove godine 18. studenoga je državni praznik i na taj se dan paljenjem svijeća dostojanstveno prisjećamo svih koji su poginuli u Domovinskom ratu, a posebice odajemo počast stradalima u gradu Vukovaru koji su se 1991. godine borili za slobodu samostalne Hrvatske.

Iako je od tih najtežih dana za Vukovar prošlo više od dvadeset godina, nikada ne smijemo zaboraviti sve one koji su po cijenu vlastitog života branili okupirane gradove.
Ni trenutna epidemiološka situacija nije nas spriječila da se i ove godine skromno, ali dostojanstveno, prisjetimo žrtava položenih za slobodu naše domovine.

[više]

Obilježen Međunarodni dan tolerancije

Autor: Suzana Karloci Kvakan, Monika Vagaj, 17. 11. 2020. 08:11

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenoga - dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Radionicom „Različiti smo, jednako smo vrijedni“, učenici 2.b i 3.b razreda, prisjetili su se kako je svijet lijepo mjesto upravo zbog toga jer različitosti među nama postoje.
Radionica je započela uvodnom aktivnošću „Pljesak tolerancije“ na kojoj su učiteljice govorile rečenicu „Neka iskorače svi koji…“, a učenici na koje se ta rečenica odnosi skočili su korak naprijed uz pljesak ostalih učenika. Pljesak je značio afirmaciju različitosti, a na taj način slavila se različitost unutar skupine. Nakon kratkog razgovora o toleranciji, učiteljice su u tri različite posude sipale brašno, sol i šećer. Učenici su opisali kako svaka supstanca izgleda te kakav opip i osjet izaziva te su raspravili po čemu su sadržaji slični, a po čemu različiti. Zajedno su zaključili kako je svaka supstanca posebna/različita po nečemu, a ujedno i slična (ali svaka od njih je važna kako bi mama mogla spremiti ukusni ručak).

Na kraju su učenici nacrtali sebe u šablonu puzzle od kojih su zajedno izradili slagalicu – isti u različitosti. Tolerancija je prijeko potrebna u današnjem društvu i može se i treba učiti – kako u obrazovnim ustanovama tako i u obiteljskim domovima!
Budimo tolerantni – poštujmo i prihvaćajmo različitosti!

[više]

Javni poziv za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 11. 11. 2020. 10:29

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
40328 Donja Dubrava, Krbulja 21
KLASA:112-01/20-01/27
URBROJ:2109-26-20-01-1
Donja Dubrava, 11.11.2020. godine
 
 
Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti  u Međimurskoj županiji  za školsku godinu 2020./2021.“, Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21, Donja Dubrava, raspisuje
JAVNI POZIV
za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi
 
1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učeniku s teškoćama u predmetnoj nastavi, 1 izvršitelj (m/ž), nepuno radno vrijeme – ne više od 30 sati tjedno, na određeno radno vrijeme najdulje do kraja nastave godine 2020./2021. tj. 18.06.2021. godine
Mjesto rada: Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava
Kandidat treba udovoljavati sljedećim kriterijima ( sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18,59/19 i 22/20):
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika
  • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela
Prednost imaju kandidati sa završenom edukacijom za pomoćnike u nastavi no ona nije uvjet.
Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti: životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu, svjedodžbu ili diplomu o stečenoj stručnoj spremi,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela (ne starije od dana objave javnog poziva) i dokaz o prethodno završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi. Svi dokumenti dostavljaju se u preslikama.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave javnog poziva na adresu Škole: Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja  21, 40328 Donja Dubrava, s naznakom „ Za javni poziv – pomoćnik u nastavi“.
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem web stranice škole http://os-donja-dubrava.skole.hr/
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prijavom na javni poziv pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Donja dubrava, a koje dobrovoljno navodite u životopisu odnosno koji su dostupni iz priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva.
Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Donja Dubrava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Javni poziv je otvoren do 19.11.2020. godine.
 
                                                                                                        Ravnateljica škole
                                                                                                                 Mirjana Ribić
[više]

TV prilog o završenoj energetskoj obnovi škole

Autor: Mihaela Martinčić, 10. 11. 2020. 13:54

TV prilog možete pogledati klikom na sliku.

[više]

Novo ruho naše škole

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 6. 11. 2020. 13:40

 

Završnom konferencijom koja je održana u srijedu, 4. studenoga 2020. godine, svečano je obilježen završetak obnove zgrade škole i školske sportske dvorane Osnovne škole Donja Dubrava.

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosila je 6,56 milijuna kuna, od čega su 3,99 milijuna bespovratna sredstva osigurana iz EU fondova, dok je Međimurska županija sudjelovala s 1,54 milijuna kuna.

Radovi na energetskoj obnovi škole trajali su godinu dana. Izvršena je rekonstrukcija vanjskih zidova, rekonstrukcija krova i stropova, ugradnja nove vanjske stolarije, postavljene su pristupne vanjske rampe prilagođene za ulazak osoba s invaliditetom, ugrađena su dva plinsko kondenzacijska kotla, ugrađeni su tlačno neovisni termostatski radijatorski ventili, ugrađena je EKO napa, postavljen je novi odsisni ventilator i dovodne sekcije s toplovodnim grijačem zraka i zamijenjena je kompletna opća rasvjeta novim LED svjetiljkama.

Župan Matija Posavec istaknuo je da je obnovom škole, učenicima omogućeno učenje i rad u boljim uvjetima. Ponosan je što je dobravska škola, mala škola iz ruralne sredine, uvijek u centru zbivanja što potvrđuje svojim radom i uspjesima - od uključivanja u projekt „Škola za život“, već tradicionalnog njegovanja djelatnosti školske zadruge, sudjelovanja na brojnim natjecanjima, uključenosti u ligu robotike kao i odličnim uspjesima svojih učenika.

Konferenciji je ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nazočio ministar Darko Horvat koji je naglasio da je i on bio učenik ove škole, škole koja je ponos Donje Dubrave i donjeg Međimurja.

Svečanijoj noti doprinijeli su glazbenom pratnjom prof. Antun Horvat i sopranistica Marija Vidović, u glazbenim vodama, poznati Dobravčani, a ujedno i bivši učenici škole.

Projektom energetske obnove škola je poprimila novo ruho, a sadašnjim i nadolazećim generacijama učenika osigurani su bolji uvjeti za još kvalitetniji rad i učenje.

[više]

Mali Englezi

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 28. 10. 2020. 13:53

Grupa Mali Englezi sastaje se jednom tjedno i bavi se zadacima i aktivnostima koji su zacrtani projektima s eTwinning platforme. Učiteljica engleskog jezika Željka Novak Božić prijavila je školu na eTwinning i tamo potražila partnere za rad na projektima. S ponosom možemo reći da je naša škola izabrana kao partner škola na četiri eTwinning projekta i u jednom od tih projekata je i voditelj.

Učenici u Donjoj Dubravi rade na projektima Seasons with the rhythm of nature i Foreign Friends. U projektu Seasons with the rhythm of nature učenici uče predstaviti se, upoznaju prirodu kroz sva godišnja doba, rješavanju kvizove i sudjeluju u aktivnostima u učionici, ali i posredstvom digitalnih alata. U projektu Foreign friends u kojem smo voditelji i osnivači projekta, učenici se predstavljaju putem video poruka, biraju božićnu pjesmu koju će pjevati na engleskom i na hrvatskom te upoznati svoje partnere iz projekta.

Učenici u Donjem Vidovcu rade na projektima Beyond borders: Buddies not bullies i European postcard Rallye. U prvom projektu učenice putem Twinspacea upoznaju svoje partnere, uče o toleranciji, kako pomoći kod vršnjačkog zlostavljanja te kako ga spriječiti, ali i prepoznati. U drugom projektu učenici uče o svom kraju i državi, ističu znamenitosti i ljepote svog kraja koje na kraju pretvaraju u razglednicu.

Važno je napomenuti da se sudjelovanjem u ovakvim projektima učenici oslobađaju straha od pričanja na stranom jeziku i poboljšavaju svoje korištenje stranog jezika – čitanje, pisanje, govorenje i slušanje.

[više]

Dobro je znati!

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 27. 10. 2020. 20:56

Poštovani učenici i roditelji!

Ostanimo odgovorni, informirajmo se i svi zajedno doprinesimo sprječavanju širenja zaraze! 

djelatnici Osnovne škole Donja Dubrava

[više]

Prometni policajac s prvašićima

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 17. 9. 2020. 11:52

Najmlađi učenici naše škole ugostili su prometnog policajca jer prvašići nisu novi samo u školi, već i u prometu. Pokazali su zavidno znanje u poznavanju prometnih pravila, a policajac ih je podučio i nekim novim pravilima sigurnijeg ponašanja u prometu. Dodatno su proširili su gradivo o pješacima i biciklistima jer će i oni sami ubrzo na taj način dolaziti u školu. A do tog dana, ipak su sigurniji u pratnji svojih roditelja, djedova ili baka. 

[više]

PROTOKOL POVRATKA U ŠKOLU ZA UČENIKE OŠ DONJA DUBRAVA

Autor: Mihaela Martinčić, 3. 9. 2020. 21:33

Temeljem UPUTA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i  dokumenta MODELI I PREPORUKE ZA RAD U UVJETIMA POVEZANIMA S COVID-19, koje je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koje možete u cijelosti proučiti preko priloženih poveznica, objavljujemo:

PROTOKOL POVRATKA U ŠKOLU ZA UČENIKE
OŠ  DONJA DUBRAVA

 

INFORMACIJE I RAZGOVOR:

Pozivamo sve roditelje naših učenika da zajedno s učenicima pročitaju priložene dokumente u dijelu koji se tiče njihovog povratka u školu te porazgovaraju o ponašanju i primjeni svih predloženih preporuka u ovoj izvanrednoj situaciji kod kuće, u sredstvima školskog prijevoza te u školi;

Pročitajte nastavak Protokola pod više.

[više]

Obilježen Dječji tjedan

Autor: Suzana Karloci Kvakan, 12. 10. 2020. 12:31

Dječji tjedan tradicionalna je godišnja akcija Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i osnovnih škola posve posvećena djeci. Ovogodišnji Dječji tjedan u znaku je 70-og rođendana Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, a ciljevi obilježavanja Dječjeg tjedna su usmjeravanje pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, pokretanje novih akcija koje su od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, poticanje volonterskog društvenog  i stručnog rada odraslih s djecom te poticanje aktivnog sudjelovanja djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Ove se godine Dječji tjedan obilježavao od 5. do 11. listopada 2020., a u našoj su ga područnoj školi obilježili učenici 2.b i 3.b razreda radionicom naziva  „Imam prava i obveze“ sa svojim učiteljicama. Učenici su se na samom početku upoznali s bajkom „Djevojčica sa žigicama“. Razgovarali su sa svojim učiteljicama o nezadovoljenim pravima djevojčice, a potom su se upoznali s  „Konvencijom o pravima djeteta“.  Potom su pomoću kartica s dječjim pravima i obvezama, raspravljali s kojim su pravima zadovoljni, a koja prava bi sami još nadodali. Za kraj su učenicima podijeljene siluete dječaka/djevojčice  koji s jedne strane u ruci drži natpis IMAM PRAVO NA ..., a s druge strane drži natpis MOJE OBAVEZE SU ... na koje su učenici sami upisali prava i obaveze koje su njima najznačajnije.

Ciljevi ove radionice bili su uočavanje i razumijevanje odnosa između prava i obaveza te njihovo povezivanje sa svakodnevnim životom, prepoznavanje i nabrajanje prava i obaveza te davanje primjera iz svakodnevnog života u čemu su naši učenici bili jako uspješni.

[više]

OBAVIJESTI O POČETKU NASTAVE

Autor: Mihaela Martinčić, 3. 9. 2020. 21:49

Poštovani roditelji i učenici!

Dobrodošli u školsku godinu 2020./2021. koja počinje u specifičnoj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj  virusom COVID-19  te su  naša ponašanja i postupanja usmjerena na zaštitu zdravlja cjelokupne zajednice. Održavanje razmaka, izbjegavanje tjelesnog kontakta, nošenje zaštitnih maski, pranje i dezinficiranje ruku, prostora i stvari postale su naša svakodnevnica.

Škola postupa u skladu s preporukama i uputama ZZJZ Međimurske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sve informacije i protokole za učenike i roditelje  pravovremeno ćemo objavljivati na našoj mrežnoj stranici.

[više]

OBAVIJEST RODITELJIMA

Autor: Mihaela Martinčić, 27. 8. 2020. 23:07

Poštovani roditelji!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavili su 24. kolovoza 2020. godine upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koje možete pročitati klikom na  tekst 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 
 

 
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka roditelji svih učenika OŠ Donja Dubrava dali su pisanu suglasnost za objavu fotografija i osobnih podataka učenika.

 
 > NASLOVNICA - NOVOSTI
CMS za škole logo
Osnovna škola Donja Dubrava / Krbulja 21, HR-40328 Donja Dubrava / www.os-donja-dubrava.skole.hr / ured@os-donja-dubrava.skole.hr
preskoči na navigaciju